dinsdag 28 mei 2013

Prinses Elisabeth en haar vriendinnen!

In de ochtend van 20 mei bezochten Fillip met zijn dochter Elisabeht en haar vriendinnen de tentoonstelling 'inside the station'. Prinses Elisabeth was erg geintereseerd in deze tentoonstelling. En ze kwam erachter dat het station haar naam 'Elisabeth' draagt.

Elisabeth is de oudste dochter van Fillip en Mathilde en daarom ook de kleine troonopvolger van Belgie. Ze heeft 2 broertjes en 1 jonger zusje. Ze wordt al een grote meid en zal heel veel met broertjes en zusje spelen!

Haar rozige jas droeg ze eerder tijdens een eerste schooldag en ook de broek is niet nieuw. Het stel is nog niet eerder zo gecombineerd!

maandag 27 mei 2013

Nikolai doet belijdenis...

Op 18 mei 2013 deed Nikolai belijdenis. Een mooie log met veel foto's over Nikolai!

Bekijk hier de samenvatting:

En een uitgebreide fotoblog!
© foto's met toestemming van ppe-agencykungahuset.dk

Doen jullie mee om royaltykids beter te maken?

Royaltykids kan nog beter, helpen jullie mee?

Meehelpen kan door de onderstaande enquete in te vullen. Het mag anoniem!

donderdag 23 mei 2013

1 jaar geleden zijn deze 2 prinsesjes gedoopt!

Wat zijn de vergelijkingen en verschillen tussen Estelle en Athene?

dinsdag 21 mei 2013

Gast koningin Beatrix

De op 1 na belangrijkste gast koningin Beatrix droeg schitterende kleding. Ik denk dat haar kleren ontworpen zijn door Sheilla de Vries maar weet dit niet zeker.

Het begon allemaal op 29 april. Toen was onze koningin en nu prinses voor de laatste keer gastvrouw als de koningin van Nederland.  Ze koos voor een prachtige paars gebloemde jurk. Hier over heen had zij een stola wat een favourit van haar geworden is. Een paars tasje van dezelfde stof als haar jurk maakt haar outfit helemaal klaar. Een prachtig diadeem, op de foto's is helaas niet zo veel van het diadeem te zien. Al met al een prachtige creactie voor de laatste avond koningin zijn!

Toen brak 30 april aan. Een dag die ons nog lang in herrinering zal blijven. De koningin-prinses straalde op deze mooie dag. Ook op deze dag droeg zij schitterende creaties. 's morgens om 10 uur in de mozeszaal in Amsterdam. Hier deedt zij afstand van haar koningsschap en vanaf dit moment heeft Nederland weer een koning. Ook nu droeg ze een paarse creatie. Een soort jasje of blouse met een rok. Een mooie ketting en een prachtige broche voor de laatste minuten van haar koningsschap. Op het balkon droeg zij dezelfde kleding.

De inhuldiging 's middags. Koningsblauw zo noemen wij de kleuren van de naaste familie van Willem-Alexander. Ook Beatrix deedt niet onder met haar prachtige blauwe jurk!
Het vertrek vanaf de dam woont ze ook in een blauwe creatie bij. Klik HIER voor foto's van haar en haar vriendin Renee Smith Roel!

zaterdag 18 mei 2013

De gasten rond de inhuldiging van Willem-Alexander Deel 1

Dit zijn alle aanwezigen. Zij zullen allemaal behandeld worden in verband met informatie over hun kleding.
Koninklijke Familie:

De Koningin/Prinses Beatrix
De Prins van Oranje en Prinses Máxima/De Koning en Koningin
Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane

Prinses Mabel
Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Prinses Irene

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Prinses Christina

Prins Carlos en Prinses Annemarie
Prinses Margarita en de heer Tjalling ten Cate
Prins Jaime
Prinses Carolina en de heer Albert Brenninkmeijer

Prins Maurits en Prinses Marilène
Prins Bernhard en Prinses Annette
Prins Pieter Christiaan en Prinses Anita
Prins Floris en Prinses Aimée

Bernardo Guillermo
Nicolás Guillermo
Juliana Guillermo

Vorstelijke missies

Prins Filip en Prinses Mathilde van België

Kroonprins Salman bin Hamad al Khalifa van Bahrein

Kroonprins Billah en Prinses Sarah van Brunei

Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken

Kroonprins Naruhito en Kroonprinses Masako van Japan

Prins El Hassan bin Talal en Prinses Sarvath El Hassan van Jordanië

Erfprins Alois en Erfprinses Sophie van Liechtenstein

Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg

Prinses Lalla Salma van Marokko

Prins Albert II van Monaco

Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen

Haitham bin Tareq al Said (Oman)

Sheikha Moza bint Nasser al Misned (Qatar)

De Prins en Prinses van Asturias (Spanje)

Kroonprins Maha Vajiralongkorn (Thailand)

Prinses Maha Chakri Sirindhorn (Thailand)

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)

Sheikh Hamed bin Zayed al Nahyan (Verenigde Arabische Emiraten)

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel van Zweden

Bijzondere missies

De heer A. Boudou, vice-president van Argentinië en senator B. Rojkes de Alperovich, wnd. president van de Senaat

De heer D. Johnston, gouverneur-generaal van Canada, en mevrouw Johnston

Mevrouw R. Süssmuth, voormalig president Bundestag (Duitsland), en de heer Süssmuth

De heer A. Babacan, wnd. minister-president van Turkije, en mevrouw Babacan

De heer Suh Sang-Kee, voorzitter van de kamercommissie voor Inlichtingen (Zuid-Korea)

De heer J. Barroso, president van de Europese Commissie, en mevrouw Barroso

De heer M. Schulz, president van het Europees Parlement

De heer H. van Rompuy, president van de Europese Raad, en mevrouw Van Rompuy

Graaf J.Rogge, president van het IOC, en gravin A. Rogge-Bovyn

De heer K. Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en mevrouw Annan

Mevrouw H. Clark, directeur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

Toespraak van Beatrix op 29 april

In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten. Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land. In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging: 'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet'.

Deze onvoorwaardelijke trouw van de Vader des Vaderlands is sindsdien ook waargemaakt door aldegenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis verbonden met Oranje.

Sinds 1890 was onze nationale eenheid verweven met vier vrouwelijke dragers van de Kroon. Na Koningin-regentes Emma, na mijn grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd - en na mijn plichtbewuste moeder Juliana, had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. In onze constitutionele monarchie met de grondwet als fundament staat de Koning voor eenheid, dienstbaar aan een samenleving in beweging.

Bij de inhuldiging zweert de Koning - ten overstaan van de Staten Generaal - de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de Koning, heeft de Koning de plicht - binnen de Kroon - zijn handelen met de ministers af te stemmen. Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten worden door de handtekening van de Koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de Koning bijdragen tot respect voor de democratie, tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving en tot integratie en zelfontplooiing van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich - vroeg of laat, groot of klein - aandient als algemeen belang van onze samenleving. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen kan inhoud geven aan het hedendaags Koningschap.

De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen. Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land. In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur heb ik grote waardering gekregen. Ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen zijn voor ons allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.

Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat U mij in zo ruime mate heeft gegeven. Vreugde en nationale trots heb ik met U mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd. Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid heeft de bevolking in Nederland en in de Caribische delen van ons Koninkrijk mij gesterkt. Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest voor beter begrip over en weer. Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten. Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen.

Het verscheurde Europa droeg lang de littekens uit een verleden van oorlog en geweld. In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking en besef van gezamenlijke belangen vóórop. Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is. Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en aan het ruimer perspectief van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld.

Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Claus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.

Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden, ben ik getroffen door overweldigende blijken van hartelijk medeleven. Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens mijn taak thans over te dragen aan de Prins van Oranje. Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein en door zijn brede belangstelling voor ontwikkelingen van deze tijd is hij in alle opzichten goed voorbereid. Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal Koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt: te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur en te staan boven partij- en groepsbelangen. Voor deze opdracht zal hij steun vragen en het vertrouwen van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende Máxima - met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen - daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren.
Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid. Zonder Uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van genegenheid, zouden de lasten - waarvan zeker ook sprake is geweest - wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn.

Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen, is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Koning verschuldigd is te doen.
De laatste toespraak als koningin!
© RVD, koninklijkhuis.nl en screenshot van royaltykids

vrijdag 17 mei 2013

Marius, Ingrid-Alexandra en Sverre Magnus

Veel moeder-dochter momentjes tussen Mette-Marit en Ingrid-Alexandra. Ook veel vader-zoon momentjes tussen Haakon en Marius. Martha-Louise doet mee in Londen.

Bezoekers en Reacties

Beste bezoekers van royaltykids,

Ik merk dat mijn site druk bezocht word, binnen en buiten Nederland. Royaltykids wordt druk bezocht maar helaas worden er weinig reacties achter gelaten. Ik vind het erg leuk om reacties te krijgen en zo weet ik wat jullie intereseert. Misschien hebben jullie tips voor mij zodat het voor jullie makkelijker is om reacties achter te laten?

De bezoekers van royaltykids tot en met 17 mei 2013:
Nederlanders (834 bezoekers)
Duitsland (70 bezoekers)
Verenigde Staten (54 bezoekers)
Overige bezoekers uit buitenland (46 bezoekers)

Willen jullie misschien reclame voor mij maken  door het tegen vrienden en familie te vertellen?

Groetjes Jacobien

woensdag 15 mei 2013

Carl Gustaf dit jaar 40 jaar op de troon...

Anja laat ons terug kijken op het leven van Carl Gustaf!

Koning Carl Gustaf (Karel Gustaaf) Folke Hubertus van Zweden. Hij is geboren in het Haga plaeis te Solna op 30 april 1946 en hij was het 5e kind en de enige zoon van prins Gustaaf-Adolf en zijn vrouw Sibylla van Saksen-Coburg en Gotha. Hij heeft vier zussen: Margaretha (1934) , Birgitta (1937), Désirée(1938) en Christina (1943).
Hij werd gedoopt in de Koninklijke Kapel te Stockholm op 7 juni 1946 door de aartsbisschop van Uppsala , Erling Eidem . Zijn peetouders zijn: Kroonprins Frederik van Denemarken, kroonprinses Ingrid van Denemarken, kroonprins Olav van Noorwegen, Kroonprinses Juliana van Nederland, Koning Gustaaf V van Zweden, prins Friedrich Josias van Saksen Coburg en Gotha, kroonprins Gustaaf-Adolf van Zweden, kroonprinses Louise van Zweden, graaf Folke Bernadotte af Wisborg en gravin Maria Bernadotte af Wisborg.
Prins Carl Gustaf kreeg ook de titel van de Hertog van Jämtland . Toen zijn vader in 1947 stierf aan de gevolgen van een vliegtuigongeluk, kwam Karel Gustaaf op de tweede plaats in de lijn van de troonopvolging te staan. In 1950 werd hij de officiële kroonprins. In een speech in 2005 vertelde de koning emotioneel over het feit dat hij opgroeide zonder vader. Aan het hof zweeg men over de dood van Gustaaf Adolf, wat heel moeilijk was voor zijn vijf kinderen. Pas toen de koning zeven jaar oud was vertelde men hem hoe zijn vader omgekomen was. Carl Gustaaf is koning sinds 15 september 1973.
Hij trouwt op 19 juni 1976 met Silvia Sommerlath...
Het paar krijgt 3 kinderen:
1) Victoria 1977
2) Carl Philip 1979
3) Madeleine 1982
Kleinkind Estelle, de toekomst van Zweden!
Geschreven door Anja, Dankjewel!
© kongahuset.se

Het oefenen op 29 april!

Willem-Alexander stapt als eerst uit na hem volgen Alexia, Ariane, Amalia en Maxima. De menigte is erg enthousiast over de komst van de drie prinsesjes! Amalia kan de drukte niet zo veel schelen, zij is wel meer gewend! Alexia reageert meer op het publiek, ze vind het wel interessant zo veel mensen om haar heen!
 Ariane wordt er verlegen van! Zijn al deze mensen voor haar gekomen? Ze draait zich vaak om en kijkt met veel interesse naar de menigte. Jonger dan haar vader en haar ooms tijdens de inhuldiging van haar oma Beatrix. De prinsesjes zwaaien gezellig van achter de ramen naar het publiek. Ariane komt er maar net bovenuit! Amalia en Alexia kijken even of papa en mama tijdens de inhuldiging lekker kunnen zitten;)

Het bureau van onze koning!

Het bureau van onze nieuwe koning staat vol met fotolijstjes. Foto's die op zijn bureau staan zijn bijna allemaal prive foto's. Er staat ook een foto van de inhuldiging, een foto van zijn dochters nu en op jongere leeftijd, een foto van zijn ouders en uiteraard foto's van Maxima! Wat vinden jullie van het bureau van de koning van Nederland?

maandag 13 mei 2013

Foto's van de Regalia

Bij een inhuldiging hoort de regalia. Wat houdt de regalia eigenlijk in?
De regalia zijn tekenen van de rang van de koning en het koninkrijk der Nederlanden. De regalia liggen tijdens de inhuldiging op de credenstafel of ze worden meegedragen in de stoet en vastgehouden op het podium. De regalia zijn vervaardigd in 1840. In dat jaar gaf Willem III de opdracht een nieuwe regalia te maken voor zijn inhuldiging. In de jaren daarna zijn ze ook gebruikt (1849, 1898, 1948, 1980 en 2013). Op 30 april lag ook de grondwet erbij. De inhoud van de regalia:
 • Kroon
  De kroon is het symbool van de soevereiniteit van het koninkrijk der Nederlanden en de waardigheid van het staatshoofd. De kroon is gemaakt in 1840 door T.G. Bentvelt. De kosten van de kroon zijn 1400 gulden! De kroon is 23.5 cm hoog en heeft een doorsnee van 31 cm.
 • Scepter
  De scepter is het symbool voor het gezag. Dit exemplaar is in 1840 gemaakt van verguld zilver door de Haagse firma H.A. de Meyer & Zoon. De lente is 81 cm.
 • Rijksappel
  De rijksappel is het symbool van het grondgebied van het koninkrijk. De hoogte van de rijksappel is 24 cm en de doorsnede 15,5 cm. De Haagse firma H.A. de Meyer & Zoon vervaardigde de rijksappel in 1840 van verguld zilver. De versiering bestaat uit blauwe en rode steentjes.
 • Rijkszwaard
  Het rijkszwaard is het symbool van de macht. Het gevest is verguld en versierd met stenen van geslepen glas. Het zwaard is 1,38 m lang en geleverd door de firma P. Mansvelt & Zoon uit Den Haag. De greep van het zwaard en de schede zijn bekleed met donkerrood fluweel geleverd door de firma Van Meerbeke te Brussel. Tijdens de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd het rijkszwaard gedragen door generaal Karel van der Heijden, voormalig gouverneur van Atjeh.
 • Rijksbanier
  Op de rijksbanier (ook wel rijksstandaard of rijksvaandel genoemd) is het rijkswapen -tevens koninklijk wapen- afgebeeld, met gekroonde leeuwen als schildhouders. De ondergrond is van witte moirézijde, afgezet met blauwe en goudkleurige franje. De staaf waar de banier aan hangt is 257 cm lang. Kunstschilder B.J. van Hove (1790-1880) schilderde de rijksbanier in 1840 voor ƒ 300,-.
Op 30 april lagen het rijkszwaard en rijksbanier er niet bij.

© RVD, koninklijkhuis.nl

dinsdag 7 mei 2013

Reclame deel 4

Corina en Lichelle hebben mij gevraagd om reclame te maken voor hun sites.

Lichelle houd een site bij over kleine royals. Komen jullie ook kijken? Het is zeker de moeite waard, je bent van alle nieuwtjes op de hoogte! Haar site is http://kleineroyals.wordpress.com!
Corina houd een site over jongekoninklijkegarde. Bij haar worden leuke logjes gemaakt door leuke collages! Ook daar moet je gewoon een keer gaan kijken, echt een fantastische site met super leuke (achtergrond) nieuwslogjes! Haar site is http://jongekoninklijkegarde.blogspot.nl!

Prinses Estelle in het zonnetje ;)

Op 25 april zijn er nieuwe foto's van kroonprinsesje Estelle vrijgegeven. Deze zijn gemaakt door Kate Gabor.
© kongahuset.se, Kate Gabor

maandag 6 mei 2013

Isabella 6 jaar

Ik was van plan een uitgebreide log te plaatsen maar dat is helaas niet gelukt.
In april vierde Isabella haar 6e verjaardag.
Haar eerste verjaardag:
Haar 2e verjaardag is gevierd zonder foto's omdat haar vader in het ziekenhuis lag. Toen Isabella 2 jaar was had zij schitterende krullen erg schattig!
Haar 3e verjaardag:
En nu haar 6e verjaardag:
Isabella is hard gegroeid en heeft al veel openbare optredens achter de rug! Gefeliciteerd met je verjaardag!
© foto's met toestemming van ppe-agency, kungahuset.dk, Mary

Kadootje voor onze prinsesjes!

De volgorde in het maandelijkse thema klopt niet. Ik pak elke keer een leuk moment en maak er een leuke log van om met jullie te delen.

Aan het begin van de koningsvaart kregen onze 3 prinsesjes een boek. Het was een boek van het Muizenhuis en geschreven door Karina Schaapman. In het onderstaande filmpje kun je zien dat ze de kadootjes open maken. De twee muisjes die de hoofdrol spelen heten Sam en Jullia. Zij krijgen bezoek van 3 avontuurlijke meisjes. Het boek is speciaal voor de prinsesjes geschreven. 30.000 kinderen van de basisscholen uit Amsterdam uit de groepen 1 - 4 hebben dit boek ook gekregen.
Een foto van de prinsesjes die het kadootje open maken. De prinsesjes zijn erg benieuwd wat er in deze pakjes zitten! En heel gehaast maken ze de pakjes dan ook open, tja het is ook heel wat als je vader ineens koning geworden is!
De prinsesjes in hun eigen boek ;)
© bewerkt door royaltykids

donderdag 2 mei 2013

Deel 1

Het menu op het afscheidsdinner.


Kreeft met een quenelle van Baeri Caviar.
Crème fraîche limoen saus

Ossenstaart

Gebraden filet van hert ontmoette paddestoelen
Saus van rozemarijn en tijm

Witte asperges met bonen
Aardappelmousseline met fijne kruiden

Lambada aardbeien mete limoncello en room
Aardbeien meringue
Aardbeien coulis

Mokka

woensdag 1 mei 2013

De maand mei!

Mei!
De eerste dag in mei zorgt voor een nieuw thema! Het maandelijkse thema is de inhuldiging van Willem-Alexander. De hele maand zullen er uitgebreide logjes komen. Daardoor komt er niet een grote log van 29 en 30 april maar elke keer een stukje. Voor mij makkelijk voor jullie over zichtelijk! Veel plezier met de themalogjes van mei/mij!