maandag 30 september 2013

Quiz oktober Nederlandse koningskinderen

Quiz 1: Nederlandse koningskinderen
1. Op welke datum werd bekend gemaakt dat koningin Emma in verwachting was?
2. Hoe wordt de jonge prinses Wilhelmina in huiselijke kring genoemd?
3. Als jong meisje verloor prinses Wilhelmina haar vader waardoor zij op tienjarige leeftijd koningin werd. Wanneer zag ze haar vader voor het laatst?
4. Op welke dag (dus niet datum!) werd prinses Juliana geboren?
5. Hoeveel saluutschoten klonken er na de geboorte van prinses Juliana?
6. Wanneer en waar vond de doop plaats van prinses Juliana?
7. Wat was de derde doopnaam van prinses Juliana?
8. Prinses Margriet werd tijdens de Tweede Wereld Oorlog in Canada geboren. Wanneer zette zij voor het eerst voet op Nederlandse bodem?
9. Naar welke middelbare school gingen de prinsen Willem-Alexander, Friso en Constantijn?
10. Welke jonge prins zei het volgende: Je mag Alex wel in elkaar slaan, maar niet doodslaan, want dan moet ik koning worden!”?
11. Hoe omschreef toen nog Prins Willem-Alexander zijn oudste dochter, toen hij haar toonde aan de pers?
12. Waar zijn, op ééntje na, alle kinderen van de van Vollenhoven-prinsen gedoopt?
13. Hoe laat werd HKH prinses Alexia geboren in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag?
14. Prinses Amalia bezocht haar nieuwe zusje Alexia in het ziekenhuis met opa en oma Zorreguieta. Willem-Alexander vertelde dat dit nog niet zo gemakkelijk ging. Waarom wilde Amalia eigenlijk niet mee?
15. Welke Scandinavische prinses was met haar twee dochters aanwezig op de doop van gravin Leonore?
16. Eloise, Amalia, Claus-Casimir, Alexia, Leonore en Ariane lagen als kleine baby allemaal in dezelfde wieg. De wieg werd cadeau gegeven aan Wilhelmina bij de geboorte van haar dochter Juliana in 1909. Hoe wordt de wieg genoemd?
17. Waarmee werd prinses Ariane op twee jarige leeftijd opgenomen in het ziekenhuis?
18. Wat was het eerste grote openbare optreden van prinses Amalia?
De quiz antwoorden moeten uiterlijk voor 30 oktober ingestuurd zijn. Antwoorden kunnen gemaild worden naar jacobien@kliksafe.nl! Heel veel succes allemaal met het maken van de quiz!
© quiz is gemaakt door Sanne. Informatie en vragen niet overnemen, a.u.b.

vrijdag 27 september 2013

De 450e reactie!

Arida plaatste de 450e reactie op royaltykids! Arida heeft ook een blog: http://royalsvaneuropa.blogspot.nl/, het is zeker de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen! Arida bedankt voor deze maar ook al je andere reacties!

zaterdag 21 september 2013

Felix en Claire getrouwd!

Op dinsdag 17 september zijn Felix en Claire voor de burgerlijke stand getrouwd. Nellie van Ginkel was hierbij en maakte geweldig mooie foto's! Van het bruidspaar, hun familie, maar voor ons het mooist van Noah en Gabriel. Heel bijzondere familiemomenten vastgelegd door Nellie van Ginkel!
*** On Tuesday, September 17th are Felix and Claire for civil status married. Nellie van Ginkel was here and made great pictures! Of the couple, their family, but for us the most beautiful of Noah and Gabriel. Very special family moments captured by Nellie van Ginkel! ***
Mooie foto's van een unieke dag, Nellie bedankt voor je foto's!
*** Beautiful photos of a unique day, Nellie thanks for your pictures! ***
Niet mama Tessy maar tante Alexandra met haar neefje, sorry ik kan de collage niet meer bewerken!
*** Not Mommy Tessy but Aunt Alexandra with her cousin, sorry I can not edit the collage! ***
Alexandra in een jurk van Prada. 
Ook Stephanie is in een jurk van Prada.
Tessy in een creatie van Lynn Adler. 
Maria-Teresa is in een creatie van Edouard Vermeulen.
Claire droeg een peplum van Jan Taminiau met beige hoge hakken.
Claires moeder, Gabriella draagt een jurk van Moschino, ook had ze rode leren handschoenen.
De burgemeester is Leonard Helm, burgemeester van Konigstein.
Om 1 uur verschijnt de familie op het terras van de villa Rothschild.
 *** Alexandra in a dress by Prada.
Stephanie is also in a dress from Prada.
Tessy in a creation by Lynn Adler.
Maria-Teresa is a creation of Edouard Vermeulen.
Claire wore a peplum of Jan Taminiau with beige high heels.
Claire's mother, Gabriella wears a dress by Moschino, they also had red leather gloves.
The mayor Leonard Helm, Mayor of Konigstein.
At 1 o'clock the family on the terrace of the Villa Rothschild appears. ***
Daar komt het getrouwde stel:
*** Here comes the married couple: ***
Het vervoersmiddel van Felix en Claire:
*** The vehicle of Felix and Claire: ***
© foto's met toestemming van Nellie van Ginkel

Hebben jullie ook nog zelfgemaakte foto's van het burgerlijk huwelijk of het kerkelijk huwelijk? Mag ik deze foto's dan gebruiken. Ik heb nog geen foto's van het kerkelijk huwelijk die ik mag gebruiken. Vooral Noah en Gabriel zijn niet makkelijk te krijgen. Dus was jij erbij? Stuur dan je foto's naar jacobien@kliksafe.nl! Zodra ik meer foto's heb komt er weer een leuk logje!
*** Do you still own photos of the civil wedding or church wedding? Can I then use these pictures. I do not have pictures of the church wedding that I may use. Especially Noah and Gabriel are not easy to get. So you were there? Send your photos to jacobien@kliksafe.nl! Once I have more pictures there will be a nice entire report! ***

woensdag 18 september 2013

Claire en Felix trouwen/getrouwd

Op 17 en 21 september trouw(d)en Felix en Claire van Luxemburg. Er is een kaart voor het maar hij is nog niet vol. Maken jullie hem vol door een felicitatie te schrijven in een reactie op deze log of makkelijker in het speciale gastenboek voor het: felicitatieroyals.tboek.nl. Volgende week dinsdag wordt de kaart verstuurd en felicitaties die dan geplaatst worden kunnen helaas niet meer mee.
*** On 17 and 21 September marry / married Felix of Luxembourg and Claire. There is a card for it but he is not yet full. You make him with a congratulatory writing in response to this log or easier in the special guestbook for: felicitatieroyals.tboek.nl. Next Tuesday, the card is sent and congratulations are then placed unfortunately can not anymore. ***

Na het kerkelijk huwelijk komt er een uitgebreide log over allebei de dagen! Ik wil dit huwelijk in 1 keer behandelen en niet in twee losse stukjes.
*** After the church ceremony there will be a comprehensive log on both days! I want this marriage deal in one time and not two separate pieces. ***

Nieuwe collagewedstrijd!

Op 1 oktober gaat er een weer een maandelijks thema van start. Dit gaat over koninklijke opa's en oma's. Natuurlijk moet er dan een mooie kopfoto komen! Deze keer ga ik geen kopfoto maken maar aan jullie de eer om een kopfoto te maken. De mooiste komt de hele maand bovenaan. Alle andere deelnemers met hun collage krijgen een plaatsje in een speciale log. Deze komt aan het einde van Oktober na alle logjes. Ik hoop dat er veel mensen meedoen! Per deelnemer mag je maximaal 3 collages insturen. Collages graag insturen voor 30 september naar jacobien@kliksafe.nl! Heel veel succes allemaal.

*** On October 1, there is a monthly theme start again. This is about royal grandfathers and grandmothers. Of course, there is a beautiful kopfoto come! This time I'm not kopfoto but to you the honor to make. Kopfoto a The best is the whole month top. All other participants with their collage get a place in a special log. This comes at the end of October after all logs. I hope many people participate! Each participant may submit a maximum of 3 collages. Collage like to submit before 30 September to jacobien@kliksafe.nl! Good luck all. ***

Wat moet je weten?
1. Het thema opa's en oma's moet duidelijk zijn.
2. De tekst: welkom op royaltykids, hoe maakt niet uit maar het moet leesbaar zijn, graag in het Nederlands, anders 2 talen!
3. Foto's mogen gepubliceerd worden, als ik anders problemen krijg gaat het naar jullie toe.
4. Niet meer dan 3 creaties insturen
5. Uiterlijk voor 30 september inleveren
6.  Iedereen mag meedoen, zet duidelijk in de mail als je een blog hebt en of jouw naam er wel of niet bij komt te staan.
7.  Deelname is niet verplicht!

*** What you need to know?
1. The theme grandfathers and grandmothers must be clear.
2. The text: welcome to royalty kids, how does not matter but it must be legible, like in Dutch, two different languages​​!
3. Photos may be published, if I get different problems goes to you now.
4. Not more than 3 creations submit
5. Submit by 30 September.
6. Everyone can participate, put clearly in the mail if you have a blog and if your name is there or not will be placed.
7. Participation is not mandatory! ***

Om jullie op weg te helpen heb ik een voorbeeld gemaakt:
*** To help you on your way, I made an example: ***

maandag 16 september 2013

Estelle viert het feest van opa mee!

Gisteren op 15 september vierde Carl-Gustaf zijn 40-jarig jubileum wat betreft zijn koningschap. De hele familie was compleet, tenzij je Sophie meerekent. Estelle was het zonnetje in Zweden. Een lach had ze voor iedereen. Ze was spontaan en speelde overal mee. Je zou maar aan de kant zitten met je stok in je hand en ineens pakt iemand je stok vast en tilt hem omhoog. Estelle ging uitproberen hoe een stok werkte. Gelukkig kon iedereen dit peutergrapje waarderen. De inmiddels 1.5-jarige Estelle maakte op het balkon een goede indruk. Ze zat eerst even naar alle mensen te kijken, maar toen ze zag dat de hele familie aan het zwaaien was ging ze snel meedoen. Een beetje te spontaan, wat voor ons weer leuke beelden opleverde. Zoals elke keer zijn opa en oma niet weg te slaan bij Estelle. Estelle stapt gelijk parmantig naar oma toe en opa wijst haar de weg naar binnen. Het lijkt alsof ze alles al weet;-) Hieronder nog veel meer mooie momenten uitgebeeld in de collages. Foto's komen van http://ppe-agency.com
*** Yesterday on 15 September fourth Carl-Gustaf its 40th anniversary with regard to his kingdom. The whole family was complete unless you count Sophie. Estelle was the sun in Sweden. She had a smile for everyone. She was spontaneous and played anywhere. You could sit on the side with your staff in your hand and suddenly someone grabs your stick and lift it. Estelle was trying out how a stick worked. Fortunately everyone appreciate this toddler joke. The now 1.5-year-old Estelle made ​​a good impression on the balcony. She was first here to look at all the people, but when she saw that the whole family was waving went they join soon. A little too spontaneous, which in turn yielded cute pictures for us. As not store at Estelle. Every time his grandparents away Estelle gets perky equal to grandma and grandpa teaches her the way inside. It seems like they already know everything;-) Below many more beautiful moments depicted in the collages. Photos come from http://ppe-agency.com ***


Prinses Madeleine bedankte op facebook voor de vele felicitaties die zij en haar man ontvangen hebben. Er stond een leuke foto van het aanstaande ouderpaar bij.
*** Princess Madeleine thanked on facebook for the many congratulations that she and her husband received. There was a nice picture of the upcoming parents at. ***
Ik heb geprobeerd om elke keer een logje te maken in het Engels en in het Nederlands, omdat twee talen in een logje door sommige bezoekers rommelig gevonden is. Eigenlijk vind ik het zo nog rommeliger worden en blijf ik het op de vertrouwde manier doen. Ik zal proberen het zo makkelijk mogelijk te houden. Eerst de Nederlandse vertalen en daarna schuingedrukt de Engelse vertaling. Als je het nog steeds rommelig vind, laat het dan weten door middel van een reactie, een bericht in het gastenboek, of via een mailtje. Als er klachten zijn hoor ik het graag, dan kan ik er wat aan doen!
*** I tried to make an entire report in English every time and in Dutch, because two languages ​​is an entire report by some visitors found messy. I actually think it will be so even messier and I keep doing it the usual way. I will try to be effortless. First the Dutch and then translate the English translation in italics. If you still messy like, please let us know through a comment, a message in the guestbook, or via an email. If there are complaints I like to hear it then I can do something about it! ***

zaterdag 14 september 2013

Ingrid-Alexandra op 13 september 2013

Kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en prinses Ingrid-Alexandra aanwezig bij de opening van het nieuwe Leefmilieu Huis in Oslo.

Ingrid-Alexandra on 13-09-2013

Crown Prince Haakon , Crown Princess Mette Marit  and Princess Ingrid Alexandra attended  opening of the new Environment House in Oslo.

woensdag 11 september 2013

Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor

On the page births / pregnancies have you already read that Frederick Windsor and his wife Sophie on August 20 received a first child. It's a girl and listens to the name Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor. Maud is a granddaughter of Prince and Princess Michael of Kent. Michael is a cousin of Queen Elizabeth.

Recently published some pictures of Maud (with her parents and grandparents). Enjoy with the first cute baby pictures.
 The baby smile of Maud
 Dad enjoying his first child!
 ~ Endearing, proud parents ~
 Unaware of the photographer and her position
On the photo with mom, dad, grandma and grandpa!

Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor

Op de pagina geboortes/zwangerschappen hebben jullie al kunnen lezen dat Frederick Windsor en zijn vrouw Sophie op 20 augustus een eerste kindje kregen. Het is een meisje en luistert naar de naam Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor. Maud is een kleindochter van prins en prinses Michael of Kent. Michael is een neef van koningin Elizabeth.

Onlangs verschenen er foto's van Maud (met haar ouders en grootouders). Geniet mee van de eerste schattige babyfoto's.
Het baby-lachje van Maud 
 Papa geniet van zijn eerste kindje!
 ~Vertederende, trotse ouders~
 Onbewust van de fotograaf en haar positie
Op de foto met papa, mama, opa en oma! 
Er worden binnenkort links naar de foto's geplaatst

woensdag 4 september 2013

Papa Friso

'Friso was een vader die dolgraag optrok met zijn dochters. Hij keek ook graag hoe ze leerden en werd geïnspireerd door hun denkwereld. Maar hij vond het ook geweldig hun horizon te verbreden en ze aan te moedigen zelf met ideeën te komen en tot hun eigen conclusies te komen. Je kon Friso niet gelukkiger zien dan wanneer een van zijn dochters met een origineel idee kwam dat ook nog enigszins doordacht was. Dan kon de dag voor Friso niet meer stuk.'
*** 'Friso was a father who would love hanging out with his daughters. He looked like how they learned and was inspired by their thinking. But he also found it great to broaden their horizons and to encourage them to come up with ideas themselves and to their own conclusions. You could not see Friso happier than when one of his daughters with an original idea came that was somewhat thought. Dan could not go wrong. "The day before Friso.' ***
08-10-2006, de doop van Leonore
Friso en ik zagen elkaar voor het laatst drie dagen voor zijn ongeluk. Ik was met mijn gezin bij Mabel en haar gezin en we vertrokken twee dagen voor het ongeluk. Friso was toen op een punt in zijn leven. Zijn gezinsleven was helemaal in balans, een geweldige relatie met Mabel en twee dochters die het volgens hem en mij geweldig deden.
*Friso and I saw each other for the last three days before his accident. I was with my family at Mabel and her family and we left two days before the accident. Friso was at one point in his life. His family life was completely in balance, a great relationship with Mabel and two daughters who did it according to him and me.*
Het gezinnetje woont de doop van Ariane bij
En wat zijn werk betreft. Plannen die Friso al jaren had, begonnen werkelijkheid te worden. Als ik met Friso over zijn carrière praatte, legde hij de lat duidelijk hoog. Ik zag dan iemand die het uitstekend deed en hij vond dat hij niet genoeg had gedaan.
*And what his work is concerned. Plans that Friso had for years, began to become reality. When I talked about his career with Friso, he clearly set the bar high. I saw someone who did excellent and he found that he had not done enough.*
Verlegen prinsesjes en een groot cadeau bij de doop van Eliane
En wat zeker speelde op die dag in Lech was dat hij voor het eerst in zijn leven inzag dat hij veel had bereikt. Het gaf me een goed gevoel dat hij genoot van zijn bijdrage, zijn succes. Dat hij zichzelf niet te hard viel.
*And which certainly played on that day in Lech was he for the first time in his life saw that he had accomplished a lot. It gave me a good feeling that he enjoyed his contribution, his success. He himself was not too hard.*
Doop van Pieter van Vollenhoven jr.
Friso is iemand die er als vriend altijd voor je is. Hij heeft een volle agenda, reist veel en heeft het druk. Maar voor een vriend is hij altijd beschikbaar. En als je met Friso praat, als je hem advies vraagt over je leven of je werk zal hij aan het eind van zijn antwoord op je vraag altijd vraagtekens zetten bij je vragen.
*Friso is someone who is always there for you as a friend. He has a full agenda, travels a lot and is busy. But for a friend he is always available. And if you talk to Friso, if you ask him advice he always questioned your questions. At the end of his answer to your question about your life or your work.*
Friso was met zijn gezin niet anders dan met zijn vrienden. Hij luisterde en gaf op het eind kort zijn mening. Dan luisterde iedereen en veranderde soms van standpunt. Maar vaak gaf hij er nog een grappige draai aan. Hij wist heel goed dat hij deel uitmaakte van de koninklijke familie. En hij voelde volgens mij een positieve maar belangrijke plicht als lid van de familie. Hij was er trots op en wilde het werk in die rol ook goed doen.
*Friso was no different with his family and his friends. He listened and gave his opinion on the short end. Then everyone listened and sometimes changed his position. But often he gave a funny twist. He knew very well that he was part of the royal family. And I think he felt a positive but important duty as a member of the family. He was proud and wanted to work in that role also do well.*
Friso samen te zien met zijn moeder was een groot genoegen. Ze geven glans aan elkaar. Je ziet bij beiden een prachtige glimlach als ze bij elkaar zijn. Hij weet zijn moeder op unieke wijze te plagen. Hij plaagt zijn vrienden ook, maar er springen meer vonken af als je Friso met zijn moeder ziet. Hij is inspirerend. Je ziet ook dat ze ideeen voor een politiek debat delen. Heel geëngageerd, met de warmte van de moeder-zoonrelatie. Heel bijzonder.
*See Friso together with his mother was a great pleasure. They give shine to each other. You'll see both a beautiful smile when they are together. He knows to tease his mother. Uniquely He teases his friends, but more sparks jump off when you see Friso with his mother. He is inspiring. You also see that they share ideas for a political debate. Very committed, with the warmth of the mother-son relationship. Very special.*
Als ik denk aan de tijd die we samen doorbrachten, dan denk ik vooral aan een gezin dat van hun tijd samen geniet. Ik denk aan hoeveel plezier we hebben gehad. En wat uniek was aan de vakanties met Friso en Mabel is dat er altijd tijd is voor een politiek debat. Of een belangrijk gespreksonderwerp. Friso houdt ervan om spelletjes te doen en zijn en mijn kinderen te stimuleren. Er wordt altijd een speurtocht gehouden, waarschijnlijk opgezet door Friso. En een bonte avond op inspiratie van Mabel waar Friso en ik ook aan mee moeten doen. Maar zulke vakanties zie je misschien wel bij iedereen.
*When I think of the time we spent together, I think first of a family enjoying their time together. I think of how much fun we had. And what was unique about the holidays with Friso and Mabel is that there is always time for a political debate. Or an important topic. Friso likes to play games and and encourage my children. There is always held a treasure hunt, probably designed by Friso. And a colorful evening of inspiration Friso and Mabel where I need to do with. But such holidays you might see it at all.*
Friso's zwakheden? Hij is zeker geen goede danser. Hij lacht om zijn eigen grappen, onbedaarlijk. Hij kan zich meestal wel inhouden. Maar als hij om zijn eigen grappen lacht, kan hij niet ophouden. En ik denk dat je hem wel kunt beschouwen als verlegen, of arrogant. Maar dat is volgens mij de stille luisteraar in hem.
*Friso's weaknesses? He is definitely not a good dancer. He laughs at his own jokes, uncontrollably. He can usually entail. But if he laughs at his own jokes, he can not stop. And I think you can consider as shy or arrogant him. But I think that's the silent listener in him.*
De gebeurtenissen rond hun huwelijk vond hij vreselijk. Als ik zou moeten uitleggen waarom en wat. Wie Friso kent, weet dat hij vooral eerlijk en integer was. En de gebeurtenissen rond hun huwelijk leken die integriteit in twijfel te trekken. En wel op een manier die volgens mij niet eerlijk was. Maar Friso's handen waren daardoor ook gebonden. Hij kon niet reageren zonder de situatie erger te maken. Hij had altijd meer kunnen zeggen of doen. Maar voor zover ik kon zien was er sprake van een hetze. Onderdeel van die hetze was ook het in twijfel trekken van de integriteit van de vrouw van wie hij hield en waarmee hij zijn leven wilde delen.
*The events surrounding their marriage he hated. If I had to explain why and what. Who knows Friso, know that he was especially honesty and integrity. And the events surrounding their marriage seemed to attract them. Integrity into question And in a way that was not fair to me. But Friso's hands were therefore tied. He could not respond without making worse the situation. He always had more to say or do. But as far as I could see there was a smear campaign. Part of this smear campaign was also calling into question the integrity of the woman he loved and that he wanted to share his life.*
Mabel was voor Friso een ware zielsverwant. Iemand waarmee Friso alles kon delen. Zijn verlangen naar een liefhebbend gezin, maar ze was ook iemand die hem stimuleerde. En ze kon hem ook aan het lachen maken. En ze moedigde zijn grote ideeën aan, ideeën om de wereld te veranderen. Friso was iemand die met weinig woorden een conversatie afsloot, maar hij vond het heerlijk om Mabel aan het begin veel te horen zeggen.
*Mabel was Friso a true soul mate. Someone that Friso could share everything. His desire for a loving family, but she was also someone who encouraged him. And she could make him laugh. And she encouraged his big ideas, ideas to change the world. Friso was someone with a few words conversation ended, but he loved being at the beginning much hearsay Mabel.*
Wat ik het meeste mis is de unieke combinatie van goede raad met een glimlach. Goede raad waar je nog lang over kunt nadenken. Dat is iets wat me altijd zal bijblijven.
*What I miss most is the unique combination of good advice with a smile. Good advice which you can think about a long time. That is something that will stay with me. Always.*

Een interview met Friso en Mabel over hun vakantie (Libelle, 2011)Hoe ziet de zomer eruit voor uw gezin?
Friso: “Mijn moeder heeft een prachtig huis met zwembad in Italië. Dat is voor de kinderen natuurlijk heerlijk. Voor ons is het belangrijkst: de tijd sámen doorbrengen. Spelletjes doen, boeken lezen en dagtochtjes maken. Maar om eerlijk te zijn, we doen tijdens vakanties niet zo veel meer dan echt samen zijn. Wij werken doordeweeks allebei hard, maar de weekenden en de vakanties zijn voor het gezin.”
Mabel: '' Dat we daardoor niet een enorm actief sociaal leven hebben, vind ik niet zo erg. Ik probeer kwaliteitstijd met de kinderen te hebben. Als het bedtijd is, wil ik thuis zijn. Samen eten doordeweeks is lastig maar rond bedtijd is het altijd: veel boekjes lezen, voorstellingen doen. Soms maken we samen verhalen. Luana leest al hele boeken, in Engeland zijn ze daar vrij snel mee. Het is zo leuk om haar te zien voorlezen aan Zaria.
Worden uw kinderen tweetalig opgevoed? 
Friso: “Ja, wij spreken Nederlands met ze en op school spreken ze Engels. Dat laatste gaat echt heel goed,Nederlands verhaspelen ze eerder.Mabel: “Nou, hun Nederlandse zins opbouw is soms een beetje verkeerd. Maar ik vind het ongelooflijk hoe snel ze beide talen onder de knie hebben.”
Hoe laat u uw kinderen het leven ontdekken? 
Mabel: “Ik probeer zo weinig mogelijk mijn stempel te drukken, ik zal niet snel ‘zo zie ik het’ en ‘zo moet je het doen’ zeggen. In mijn werk doe ik niet anders. Je kunt problemen pas oplossen als je mensen zelf de mogelijkheden daartoe geeft, de Engelse taal heeft daar het prachtige woord empowerment voor. Je stimuleert en laat mensen zélf de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik ga niets voor ze oplossen, ik draag bij om dingen mogelijk te maken.”
Welke wijsheden kreeg u van uw ouders mee? 
Friso: “Nu ja, mijn broers en ik hadden natuurlijk niet een doorsnee achtergrond. Dan helpt het wel heel erg wanneer je ouders besluiten je toch naar een normale school te laten gaan. Met name mijn vader heeft daar een geweldige rol in gespeeld. Hij was wat dat betreft een visionair. Daardoor ben ik in staat geweest in Delft te studeren, mijn opleidingen te doen, normaal werk te krijgen. Je ziet nu toch dat dertig jaar later mensen dat ook van ons verwachten. Het is niet alleen maar het ceremoniële van lintjes doorknippen en dat soort werk, nee, het is gewoon werken. Ik ben daar heel gelukkig mee. Zoals ik heel gelukkig ben met de keuze van mijn ouders destijds; ze hebben ons alle mogelijkheden gegeven.”
Bij de viering van de 40e verjaardag van Willem-Alexander
Uw ouders zijn echt voorbeelden voor u?
Friso: “Ja. Beiden hebben heel hard gewerkt, altijd. Dat heeft mijn bewustzijn erg beïnvloed: dingen komen niet vanzelf. Als je succesvol wilt zijn, moet je óf veel geluk hebben, óf hard werken. En dan werk ik liever ’s avonds nog even, tussen acht en half twaalf, om overdag meer kwaliteitstijd met de kinderen te hebben. En ja, dan heb ik even wat minder tijd voor sport en het sociale leven. Ik offer het graag op.”
Mabel: “Mijn vader is een voorbeeld voor mij, hij greep alles aan, werkte hard. Die mentaliteit van ‘ervoor gaan’ heb ik mede van hem. Toen ik negen was, is hij overleden. Ik had pijn om het verlies, maar werd me er ook van bewust dat het leven een gift is. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik leef, dat wil ik niet verkwanselen. Mijn moeder heeft ook een grote rol gespeeld, die had een voorbeeldfunctie, deed ontzettend veel vrijwilligerswerk. Er kwamen wel eens tijdelijk kinderen bij ons wonen die thuis problemen hadden. Achteraf realiseer je je pas: toch wel bijzonder. Maar ik vond het van mijn moeder heel normaal. Zo zijn er velen in Nederland, die dat doen. Die een enorme bijdrage leveren aan het geluk en welzijn van anderen.”
(toenmalige )Koningin Beatrix 75 jaar
Ook verteld door Friso en Mabel: 
Het is belangrijk dat kinderen meerdere talenten kunnen ontwikkelen. Laatst kregen onze kinderen een vergrootglas. Hup de tuin in om beestjes te bekijken. Dat vergrootglas helpt, met wat ouderlijke stimulans, het verschil te maken tussen 'bah een tor' en 'hé wat een mooi beest met zoveel poten.' Fascinerend!
Een gelukkig stel!
Laatst vroeg Zaria aan mij: 'Wie heeft dan de wereld gemaakt, God? Ja, maar pappie, wie heeft dan God gemaakt?
Mabel in het verlovingsjurkje van Beatrix op het huwelijk van Pieter-Christiaan en Anita
***An interview with Friso and Mabel about their holiday (Dragonfly, 2011)***


What does summer look like for your family?

Friso: "My mother has a beautiful house with pool in Italy. It is natural for children delicious. For us the most important: the time together. Play games, read books and take day trips. But to be honest, we do not during holidays so much more than really be together. We work hard both on weekdays, but on weekends and holidays for the family. "
Mabel en Friso bij de begravenis van Carlos Hugo de Bourbon de Parma, in 2010

Mabel:'' We therefore do not have a very active social life, I do not feel so bad. I try to have quality time with the children. At bedtime, I want to be home. Eating together during the week is difficult but it is always at bedtime: read many books, shows do. Sometimes we make together stories. Luana been reading whole books, in England they are there pretty quick with it. It's so nice to see hair reading to Zaria.
Samen naar een doop
Your children are raised bilingual?


Friso: "Yes, we speak Dutch with them at school and they speak English. The latter is really very good, they mess up earlier Dutch "Mabel". Well, their Dutch sentence structure is sometimes a bit wrong. But I find it incredible how quickly they have mastered both languages​​."
Tijdens de herdenkingsdienst in Apeldoorn

How do you let your children discover life?
Mabel: "I try to minimize my mark, I will not soon 'as I see it' and 'if you do it' say. In my work I do not like. You can only solve problems if you give people with the resources to do so, the English language as the beautiful word for empowerment. You stimulates and let people take responsibility themselves. I'm not going to solve them, I contribute to things possible.
Het laatste huwelijk waar ze samen zijn, Carlos en Anne-Marie trouwden op 20 november 2010
What wisdom did you receive from your parents do?
Friso: "Well, my brothers and of course I did not have a typical background. Then it really helps when your parents decide you do to let go. Normal school Especially my father has played a great role in. He was a visionary in that respect. As a result I have been able to study, to do, to get. Normally work my university courses Do you see now that thirty years later that people expect of us. It's not just the ceremonial cutting of ribbons and that kind of work, no, it's just work. I am very happy with it. As I am very happy with the choice of my parents then, they have given us all the possibilities. "
Maxima's 40e verjaardag
Your parents are really examples for you?
Friso: "Yes. Both have worked very hard, always. This has really affected my consciousness: things do not come naturally. If you want to be successful, you either have good luck, or hard work. And I prefer to work at night some, between eight and half past eleven, during the day to have more quality time with the children. And yes, I have even less time for sports and social life. I offer it like to. "
Een mooie foto van Mabel en Friso
Mabel: "My father is a role model for me, he grabbed all, worked hard. That mentality of 'go for it' I feel for him. When I was nine, he is deceased. I was in pain for the loss, but I was also aware that life is a gift. I am very grateful that I live, that I will not squander. My mother has also played a major role, which had an example, did lots of volunteer work. There were sometimes temporarily children live with us who had problems at home. Afterwards you realize only: surely special. But I found it in my mother very normal. So there are many in the Netherlands, who do. Who make a huge contribution to the happiness and welfare of others. "
De verjaardag van Harald van Noorwegen
Another things that Friso and Mabel tells in the intererview:
***It is important that children can develop. Multiple talents Last got our kids a magnifying glass. Hup the garden to see animals. That magnifying glass helps with some parental encouragement, to make the difference between 'bah a tor' and 'hey what a beautiful beast with many legs. "Fascinating!***
***Last Zaria asked me: "Who made the world, God? Yes, but Daddy, then who created God?***
Friso en Luana op de latten
Alle koninginnedagen op een rijtje:
All the queensdays:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 is de laatste Koninginnedag die Friso meegemaakt heeft. Ook voor Mabel was het de laatste Koninginnedag. Ik hoop dat Mabel met koningsdag er weer bij is.
2011 is the latest queensday that prince Friso believed. For Mabel was it the lates queensday too. I hope that Mabel with kingsday comes with the royal family! 
© foto van de RVD, Adam Anders, 2010
© foto van de RVD, Adam Anders, 2010
Lijken Luana en Zaria niet op hun vader?
Looks Luana and Zaria on their father, or not?
Net zo blond als papa?
Screenshots van de NOS, foto's van Adam Anders.
Screenshots from the NOS, pictures of Adam Anders.

Geboorte/doopfoto's van de RVD
Birth/christening pictures from the RVD


De tekst is geschreven/verteld door: Adam Anders, Friso en Mabel (Libelle 2011).
The information is write or tell from: Adam Anders, Friso and Mabel (Libelle 2011)
De foto's © koninklijkhuis.nl en screenshots van de NOS, foto's van Adam Anders, screenshots van foto's van Anja van Wijgerden, ppe-agency.
Foto's en tekst mogen niet overgenomen worden!
The pictures are from: © RVD, screenshots from NOS, pictures from Adam Anders, pictures from Anja from Wijgerden, ppe-agency

I hope you can understand me English, it isn't very good!