maandag 30 juni 2014

Prinses Elisabeth wordt bruidsmeisje!

Er is weer nieuws bij de Belgische royals. Prins Amedeo hoopt aanstaande zaterdag met zijn geliefde Lili in het huwelijk te treden. Zij gaven een kort interview met meer informatie vrij. Ook werden er nieuwe foto's van het stel vrijgegeven.
Het interview
 'Het is een fantastische tijd, heel druk ook. Maar we krijgen gelukkig veel steun van onze families. Het was ook leuk en interessant om naar Rome te komen en hier een kerk te zoeken. Wij zijn opgetogen om aan een nieuw leven te gaan beginnen. We gaan eerst samen reizen en kijken er naar uit om daarna onze carrière uit te bouwen en een gezin te stichten.'
Prinses Elisabeth (12) mag één van de bruidskindjes zijn. Dit heeft natuurlijk ook nog een bijzondere reden. Amedeo is namelijk één van de peetouders van de Belgische kroonprinses. Elisabeth is niet het enige koninklijke bruidsmeisje. Ook prinses Louise (10), de dochter van Laurent en Claire mag bruidsmeisje zijn. Daarnaast Amedeo's zusje Leatitia Maria (11) uitgekozen. Het is de bedoeling dat de hele familie bij dit huwelijk aanwezig zal zijn. Alleen koningin Fabiola is niet aanwezig omdat zij hiervoor te zwak is.

woensdag 25 juni 2014

Bijzondere nieuwtjes!

© foto van koningin Rania, op de feestelijke dag met trotse ouders
Jordanië
Prinses Iman, de dochter van Rania en Abdullah, is afgestudeerd aan de middelbare school. Mama Rania hield voor deze gelegenheid een toespraak in het Engels en in het Arabisch. Iman studeerde op de Iman High School.
© screenshot van royaltykids tijdens de toespraak
Zweden
Victoria en Daniel konden het niet over hun hart verkrijgen om hun lieve meisje alleen bij de nanny in Zweden achter te laten. Daarom is prinses Estelle meegereisd naar IJsland. Ook de nanny is mee. Estelle zal geen deel uitmaken van het officiële programma, zo is bekend gemaakt.
Denemarken
De Noorse royaltykids zijn niet de enige die volgend schooljaar van school moeten veranderen. Ook prins Nikolai van Denemarken gaat van school veranderen. Hij gaat niet naar een privéschool maar naar de kostschool Herlufsholm Næstved in het zuiden van Kopenhagen. Nikolai rond dit schooljaar zijn 9 basisschooljaren af en gaat dus van school veranderen. Nikolai gaat op deze school een 3-jarige opleiding volgen. Deze school hoopt volgend jaar ook zijn 450 jaar bestaan te gedenken.

Prinses Leonore van Zweden is ziek

Prinses Leonore heeft last van een vervelende verkoudheid maakt het Zweedse hof vandaag bekent. Haar moeder, prinses Madeleine, moet daarom haar verplichtingen in Washington afzeggen. Het was de bedoeling dat ze hier samen en haar dochter heen zou gaan voor een benefietavond van World Childhood. Waarschijnlijk is nu koningin Silvia hier aanwezig die in 1999 de stichting oprichtte.

dinsdag 24 juni 2014

Spanje heeft een nieuwe koning!

Abdicatie
Op 18 juni 'vierde' Spanje de abdicatie van hun koning Juan-Carlos. Juan-Carlos was 38 jaar de koning van Spanje. Hoe verliep de weg naar deze abdicatie? 
De koning onderging meerdere onderzoeken en sinds augustus 2013 had hij last van hevige pijnen naar aanleiding van zijn val en hij kan niet zonder krukken lopen. In maart 2013 werd hij geopereerd aan een hernia. Hij is sinds 2012 zevenmaal geopereerd en heeft momenteel twee kunstknieën. Op 20 september 2013 werd bekend dat de koning voor de derde keer moest worden geopereerd aan zijn linkerheup naar aanleiding van zijn heupbreuk in april 2012. Deze derde operatie aan zijn linkerheup, op 24 september 2013, verliep voorspoedig. De ingreep duurde drie uur. Artsen plaatsten een tijdelijke prothese vanwege een infectie aan een eerder aangebrachte prothese en een volgende operatie volgde. Hierdoor liet hij verstek gaan bij verschillende activiteiten in 2013, waaronder de viering van de nationale feestdag. Juan Carlos liet in juni 2013 weten meer op zijn gezondheid te gaan letten, maar de lichamelijke gesteldheid van de koning was een van de redenen dat in Spanje werd gespeculeerd over een spoedige abdicatie. Op 2 juni 2014 kondigde de koning aan te zullen aftreden ten gunste van zijn zoon Felipe. Op 4 juni werd als datum voor de troonswisseling 18 juni vastgesteld.
Het was de bedoeling dat Juan-Carlos tot zijn dood koning zou blijven, maar ook hij heeft besloten om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Hij is niet de eerste die deze beslissing genomen heeft. Ook koning Albert van België heeft er voor gekozen om af te treden en niet tot zijn dood koning te blijven. In Nederland was er vorig jaar ook al een abdicatie en inhuldiging. Inmiddels zijn er dus 3 Europese jonge troonopvolgers, kroonprinses Elisabeth, kroonprinses Amalia en kroonprinses Leonor.

Felipe staat nog een moeilijke weg te wachten. Er wordt van hem verwacht dat hij voor meer populairiteit en waardering van het vorstenhuis gaat zorgen. Toen Juan-Carlos zijn abdicatie aankondigde waren er veel Spanjaarden die geen nieuwe koning meer wilden en die zelfs de straat op gingen om te protesteren. Felipe moet een voorbeeld zijn, dat er nu een echte nieuwe koning in Spanje is.

Nog een mooie foto van de zusjes. Ze zijn inmiddels op een leeftijd gekomen dat ze de abdicaties wel goed begrepen zullen hebben. De meisjes zullen nu ook doorhebben dat hun vader nu een wel heel bijzondere positie heeft en misschien wel minder tijd om zijn dochtertjes voor te lezen.


Inhuldiging
Als iedereen op moet staan voor de eedaflegging van de nieuwe koning laat prinses Leonor bijna haar stoel omvallen. Ze kan hem gelukkig zelf nog tegenhouden. Felipes woorden bij zijn eedaflegging: 'Ik beloof trouw mijn functie te vervullen en de grondwet te respecteren en de rechten van alle burgers en van de gewesten te respecteren. Daarna hoor je door de zaal: 'Het parlement heeft net de eedaflegging ontvangen van uwe majesteit. Vanuit de grondwet wordt gekroond Felipe VI.' 'Lang leve de koning, lang leve Spanje.'

De nieuwe koning Felipe in zijn toespraak: 'Dank u wel, meneer de voorzitter van de senaat, premier, ministers en parlementsleden. Ik sta hier voor het parlement om de eed af te leggen en tot koning te worden uitgeroepen. Allereerst wil ik mijn respect voor deze Kamers uitspreken. Mag ik mij via u tot alle Spanjaarden richten. Ik begin mijn koningschap met veel emoties en met hoop voor de toekomst van Spanje. Een natie in de loop der eeuwen is gevormd en die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de mensheid. Een natie die ik bewonder en waar ik van houd en waaraan ik mijn leven heb gewijd, eerst als kroonprins en nu als koning. Ik wil respect en eer bewijzen aan mijn vader, koning Juan-Carlos.'

'Een uitzonderlijk koningschap gaat vandaag de geschiedenis in. Het is 40 jaar geleden dat mijn vader verkondigde dat hij koning wilde zijn voor alle Spanjaarden. Dat is hij geweest. Hij leerde zijn waarden van de graaf van Barcelona,  mijn grootvader, en wilde ons allen inspireren van Spanje een land van deze tijd te maken.'

'Hij droeg bij aan de vrijheid en burgerrechten van de Spanjaarden en wist verschillen te overbruggen die niet te overbruggen leken. Hij wist Spanje in zijn verscheidenheid te erkennen en gaf het de plaats in de wereld die het toekomt.'

'En ook wil ik koningin Sofia bedanken die haar hele leven ten dienste stelde van het hof en van dit land. Een onberispelijke taak waar zij haar leven aan wijde. Haar gevoel voor verantwoordelijkheid en waardigheid. Daarvoor moet ik haar als zoon en koning bedanken.'


'Juan-Carlos en Sofia hebben zich meer dan 50 jaar voor Spanje ingespannen. Ik weet dat ik altijd op hun hulp, ervaring en liefde kan rekenen.'

'Mijn hele leven als prins van Asturië was mijn trouw aan de grondwet altijd onwankelbaar. Daarop rust onze democratische samenleving. Dat heb ik geleerd van mijn familie en mijn leermeesters. Ik bedank ze daar nu voor. Deze waarden van vrijheid en solidariteit en tolerantie geven wij onze dochters Leonor en Sofia ook mee.' 

Leonor en Sofia lachen bij het horen van hun namen naar hun ouders. Er komt weer een pauze in zijn toespraak door een applaus. Ook dochter Leonor doet op voorbeeld van haar moeder aarzelend mee. Sofia fluister haar zusje nog iets toe voordat haar vader weer verder gaat.

'Dames en heren, parlementsleden ik verklaar voor deze camera's dat een constitutionele monarch nu aan zijn koningschap begint. Een constitutie die nu al meer dan 35 jaar de basis van onze samenleving vormt. Ik wil de plichten uitvoeren die de grondwet mij schenkt en wil mij daaraan houden.'

'Ik wil een koning zijn die de scheiding der machten respecteert, die wetten naleeft, die met de regering samenwerkt en die verantwoordelijk is voor de internationale politiek. Twijfel er niet aan dat ik de afgelegde eed zal navolgen. U zult in mij een staatshoofd vinden dat bereid is te luisteren, raad te geven en altijd op te komen voor het algemeen belang.'

'Mag ik ook toevoegen dat deze plechtigheid, die ook gewoon een grondwettelijke handeling is, een fundamentele waarde voor Spanje uitdrukt. De ideologische verschillen blijven stabiliteit aan onze democratie geven en de cohesie tussen de Spanjaarden. Dat zijn essentiële politieke waarden voor onze samenleving.'

'De eisen aan de koning houden daarmee niet op. De parlementaire monarchie moet openstaan voor de maatschappij, de mensen hoop geven en steun bij successen en troost in tegenslagen... Het was een toespraak die vooral bedoeld was om het volk te vertellen hoe hij als koning het wilde gaan doen.

maandag 23 juni 2014

Louise, Nicolas en Aymeric bij concert...

Welkom...
Leuke bloemen, zeg!
Op 20 juni 2014 bezochten Claire en Laurent, samen met hun kinderen Louise, Nicolas en Aymeric, een concert ten bate van de stichting van prins Laurent. Ook prinses Lea was aanwezig. De kinderen wisten wat er van hun verwacht werd en gaven bij hun aankomst een stevige hand en een mooi welkomstwoord. De kinderen speelden een beetje met de bloemen van hun moeder Claire en vermaakte zichzelf. 
Die beweging...
Goed zo!
De tweeling zat wat verveeld te kijken maar moesten toch wel lachen om de bewegingen die de muzikant maakte. Ze zullen zich wel afgevraagd hebben waarom die man niet gewoon stil bleef staan. De kinderen applaudisseerden luid toen daar gelegenheid voor was.
Muzikaal gevoel
Een koninklijke dirigent
Je kon merken dat ze inmiddels al weer wat ouder geworden zijn, want er was weinig verveling op te merken. Zeker Louise, die tussen haar moeder en Lea inzat, genoot zichtbaar van de muziek. Ze fluisterde haar waarderingen zelfs tegen haar moeder.
Lief lachen
Nicolas zit bij zijn moeder op schoot en geniet op zijn eigen manier van de muziek. Er is een man die op een  soort piano speelt en Nicolas gebruikt zijn moeders hand om dezelfde bewegingen te maken. Aymeric tikt zijn voor mij onbekende buurman aan en doet een dirigent na. De man kan er gelukkig wel om lachen. Beide jongens zijn hun ondeugende streken dus nog niet verleerd!
Ik weet iets leuks...
Daarna poseert het koninklijke gezin met de zanger. Claire en Laurent drinken daarna nog een wijntje mee, maar daar zijn de kinderen nog iets te jong voor. Nicolas heeft al iets anders moois gezien. Trots tilt hij een hond op (onder 1 arm) en loopt ermee naar zijn zusje Louise die blijkbaar niet zo veel van honden moet hebben. Hij aait de hond nog even over z'n rug en gaat weer weg.
Boe, daar kom ik aan!
Er is heel veel ruimte voor Louise en Aymeric om even tikkertje te spelen. Het lukt Louise alleen niet om haar ondeugende broertje te pakken te krijgen.
Je rent te hard.
© screenshots van royaltykids uit rtl, verhaal a.u.b. niet overnemen

(Het kan zijn dat de namen van de tweeling verwisseld zijn. Als dit zo is hoop ik op uw reactie en begrip!)

zaterdag 21 juni 2014

Ingrid-Alexandra en Sverre-Magnus naar privé-school

Haakon en Mette-Marit hebben besloten om hun kinderen van de openbare school af te halen en hen naar een privé-school te sturen. Zij doen dit niet omdat ze niet tevreden zijn met de school zelf, maar ze willen hun dochter Ingrid-Alexandra de kans geven om in het Engels te praten en te leren. Het was een moeilijke beslissing voor het stel, maar ze hebben de beslissing samen genomen.
Het Noorse kroonpaar kreeg veel commentaar op hun beslissing. Zo vond de regering dat zij het goede voorbeeld moesten geven door hun kinderen naar een openbare school te sturen. Ook veel andere mensen in Noorwegen zijn het niet met hun keuze eens. Wat natuurlijk ook te begrijpen is want nu krijgen de prinsenkinderen minder kans om hun sociale contacten te laten groeien

De kleine George in de schijnwerpers...

Prins George ging samen met zijn moeder naar de jaarlijkse Jerudong Trophy polowedstrijd voor het goede doel. Hun komst had een speciale reden want papa William deed ook mee met de wedstrijd en ook oom Harry nam deel aan deze wedstrijd. Kate en George moedigde hen aan...
Deze wedstrijd werd op 15 juni 2014 gehouden. George kwam dus met zijn ouders op Vaderdag in het nieuws. De media kreeg er maar geen genoeg van om foto's van George te maken, want hij zette zijn eerste stapjes in de publiciteit.
Tijdens zijn onvaste stapjes schopt hij elke keer tegen zijn eigen bal. Mama Kate helpt een beetje om overeind te blijven en als hij valt is mama in de buurt om hem weer overeind te helpen. George is inmiddels 10 maanden oud.
Daarnaast kwam er nog meer nieuws over dit kleine prinsje. The Royal Mint slaat ter ere van zijn eerste verjaardag op 22 juli een herdenkingsmunt ter waarde van 5 pond. Koningin Elizabeth was de persoon die de opdracht gegeven heeft om een zilveren munt hiervoor te maken. Zij heeft al samen met Kate en William het ontwerp goedgekeurd. Deze munt zal in Groot-Brittannië een wettig betaalmiddel zijn.
Vandaag op 21 juni, vierde zijn vader William alweer zijn 32e verjaardag. Hij mag terugkijken op een jaar waarin hij zijn zoontje kreeg, waarin zijn zoontje gedoopt werd, waarin zijn zoontje meeging op reis, waarin hij de herdenking van de invasie op D-Day bijwoonde en nog vele andere dingen.

woensdag 18 juni 2014

Een nieuw prinsesje...

Luxemburg heeft er een prinsesje bij! Felix en Claire kregen op zondag 15 juni een dochtertje: prinses Amalia Gabriela Maria Teresa de Nassau. Het meisje woog na haar geboorte 2950 gram en was 50 cm lang.
Papa Felix was bij de bevalling aanwezig. Moeder en dochter maken het goed zo melde het hof. In de maand mei werden er nog een aantal mooie foto's vrijgegeven van de zwangere moeder en de aanstaande vader. 
Maar ook voor deze gelegenheid werden ook foto's gemaakt, vermoedelijk in het ziekenhuis. Deze foto's werden niet door een fotograaf gemaakt, maar oma Maria Teresa kreeg de eer om de eerste foto's te maken. 
Prinses Amalia is waarschijnlijk vernoemd naar beide oma's, Gabriela Lademacher en hertogin Maria-Teresa. Amalia is een zelfgekozen naam die wel vaker in koninklijke kringen voorkomt. Ook in Nederland kennen wij een (kroon)prinses Amalia.
Prinses Amalia (geboren op 15 juni 2014) mocht gisteren (17 juni 214) met haar ouders het ziekenhuis in Luxemburg weer verlaten! We zagen bij het vertrek dolgelukkige ouders, die hopelijk een hele fijne periode tegemoet gaan!
De trotse moeder met haar baby:
De trotse vader met zijn baby:
© monarchie.lu, groothertogin Maria-Teresa en gettyimages, a.u.b. geen informatie of foto's overnemen

zaterdag 14 juni 2014

Engelse royaltykids bij Trooping the Colour!

Tijdens de balkonscène praatte Kate met een meisje. Dit meisje was Estella Taylor. Zij is een van de Engelse royaltykids. Maar wie is Estella Taylor? 
Estella is de jongste dochter van lady Helen (geboren op 28 april 1964) en Timothy Taylor (geboren op 8 augustus 1963). Lady Helen is de dochter van prins Edward (de neef van de koningin). Haar ouders zijn getrouwd op 18 juli 1992. Ze heeft 2 broer en een zus: Columbus (6 Augustus 1994), Cassius (26 December 1996) en Eloise (2 Maart 2003). Estella Taylor is geboren op 21 december 2004.

Op de bovenstaande foto staat ook haar zusje Eloise Taylor. Zij heeft blauw/groenig jurkje aan.

vrijdag 13 juni 2014

Opa Henrik viert zijn 80e verjaardag!

Prins-gemaal Henrik van Denemarken vierde op 11 juni zijn 80e verjaardag op chataeu cayx in Frankrijk. Op deze bijzondere dag werd hij omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De familie oogde heel ontspannen en vrolijk. Alleen de kleintjes vonden het wel erg lastig dat ze elke keer tegen de zon in moesten kijken.
Het hele feestgebeuren was privé, maar toch hadden ze wel even tijd voor een fotomoment! Het is alweer een tijdje geleden dat we de Deense kids gezien hebben en we kunnen zeker zeggen dat ze veranderd zijn. Zo had Vincent ineens kort haar en Athena een vrolijke krullenbol.
Het is een leuke familie en het is al helemaal leuk dat ze een familie fotosessie organiseren! We zijn zo weer de hechte banden in de familie. Zo trokken opa en oma vooral op met hun kleinkinderen. Trotse grootouders, zo kunnen we ze wel noemen!
De familie poseerde op meerdere manieren. Zo zagen we ze een keer zitten, maar ook een keer staan. Daarnaast kon de media ook foto's maken toen de familie aan kwam wandelen en toen ze weer naar binnen gingen, om daar weer rustig met elkaar te 'feesten'.
Ook tijdens dit moment was weer goed te zien hoe diervriendelijk de familie is. Er waren namelijk meerdere honden aanwezig! De honden genoten wel van de zon en kregen ook nog veel koninklijke aandacht. Zo zagen we Frederik en zijn zoon Christian allebei met een hond in de armen lopen.

woensdag 11 juni 2014

De doopdienst van Leonore...

Terug in de tijd: doop prins Carl-Phillip
In 1979 werd haar oom prins Carl-Phillip in, uiteraard, dezelfde jurk gedoopt.
Terug in de tijd: doop prinses Madeleine
Prinses Madeleine is op 10 juni 1982 geboren. Ook zij was een prinsesje die gedoopt zou worden. De doopdienst vond plaats op 31 augustus 1982. Een screenshot van haar doopdienst. Vergeleken met prinses Madeleine was Leonore erg stil bij haar doop. Madeleine huilde gedurende de dienst, maar Leonore huilde alleen even toen ze uit haar vertrouwde omgeving was.
Terug in de tijd: huwelijk prinses Madeleine en Chris O'Neill
Op de doop dag van prinses Leonore was het ook precies één jaar geleden dat haar ouders in het huwelijksbootje stapten. Op 8 juni 2013 was het ook feest in Stockholm. Een dolgelukkig echtpaar gaf elkaar 'de belofte'!

Terug in de tijd: geboorte prinses Leonore
Op 20 februari 2014 werden Chris en Madeleine verblijd met de geboorte van een dochter! Chris sprak de volgende woorden tijdens de persconferentie: 'We zijn volledig verrast. Het was voor mij als vader heel emotioneel, maar het is natuurlijk de grootste vreugde die je kunt ervaren.
© foto's van kungahuset.se
Nu: de doopdienst van prinses Leonore
De gasten wachten in de kerk
Daarna kwamen de koninklijke gasten binnen. Als eerste kwam Carl-Phillip met oma Eva Maria Walter binnen. Ook prins Daniel kwam gelijk met hen binnen. Daarna kwamen de andere oma en opa binnen, koningin Silvia en koning Carl-Gustaf. Met hen kwamen ook de geestelijke leiders van de dienst binnen.
Dan komen de trotse ouders met hun dochtertje naar binnen. Nog niet alle stoelen zijn bezet. We missen de peters en meters nog.
Achter de ouders komen de peetouders. Tatjana d'Abo loopt voorop. Achter haar komt prinses Victoria met haar dochtertje Estelle aan de hand. Als ook de laatste peetouder binnen is kan de dienst gaan beginnen.
Prinses Estelle snapt niet waarom haar nichtje huilt. Ze kijkt haar ogen uit, wat is er toch veel te zien in deze kerk!
Als eerste wordt psalm 248 gezongen: Tryggare kan ingen vara. Het gezang wordt door een trompet ondersteund. Een van de geestelijke leider leest iets voor. Daarna houdt de trotse papa een toespraak. Daarna spreekt ook peettante Victoria haar peetkindje toe.
Na de bovenstaande gebeurtenissen (in foto's) houdt ook peettante Tatjana d'Abo een toespraak voor Leonore. Na haar toespraak wordt er naar muziek geluisterd. Geleverd door een fluit en een gitaar.
Victoria mag het water in het doopvont gieten. Daarna wordt dit water gezegend.
Als mama weg is let er niemand meer op Estelle. Zij maakt daar gebruik van door even te gaan staan. Het lijkt wel alsof zij ook nog een toespraak voor haar nichtje heeft.
'Het moment'
© screenshots van royaltykids uit STV

dinsdag 10 juni 2014

Een nieuwe quiz!

Het is weer tijd voor een nieuwe quiz! Sinds september 2013 bedenk en maak ik (bijna) iedere maand een quiz voor deze super leuke website. Vanaf vandaag zal ik de quizzen zelf plaatsen en mogen jullie je antwoorden naar mij opsturen. Jullie hebben tot en met 1 juli 2014 de tijd om de antwoorden in te sturen naar sanne175@outlook.com! Daarna plaats ik de antwoorden en een nieuwe quiz. Ik hoor graag wat jullie vinden van de quiz!


Heel veel succes!

Prinses Leonore gedoopt!

Op zondag 8 juni is de Zweedse Leonore gedoopt. Haar peetouders waren:
Kroonprinses Victoria
Mevrouw Louise Gottlieb
De heer Patrick Sommerlath
Mevrouw Tatiana d'Abo
Graaf Ernst Abensperg und Traun
Mevrouw Alice Bamford
Klik HIER voor een complete gastenlijst!
Foto met de opa en oma's
Foto met de peetouders
Foto met oom en tantes
Foto's van de gasten:
Gravin Gunilla Bernadotte

Gustav en Vicky Magnuson (zij verwachten hun eerste kindje)

Sofia Hellqvist

Opa Carl-Gustaf en oma Silvia

Oma Eva Maria Walter en ome Carl-Phillip

Ludvig Blomqvist, Carola Gottlieb en Fredrik Gottlieb

Nathalie Werner en Dag Werner

Anette Brifalk Bjorklund en Jan Bjorklund

Louise Gottlieb

Katarina von Horn en Robert von Horn

Maline Sommerlath


Tatjana d'Abo


Beatrice Ask


Per Westerberg en Ylwa Westerberg


Minister Fredrik Reinfeldt


Victoria met dochter Estelle (Daniel staat niet op de foto)


Foto met de peetouders buiten:


Het jonge gezinnetje poseert:

Foto's van de dienst zelf komen in een andere log!
© kungahuset.se en gettyimages